HOPP

Horten kommune har i fire år drevet et systematisk arbeid for en maksimalt helsefremmende oppvekst helt fra graviditet til barnehage og grunnskole. Nå følger Fræna etter – og ser for seg stor effekt! Haugtussa er en av seks barnehager som er med prosjektet HOPP! Det er enda i startfasen, mer informasjon vil komme etterhvert :)

HOPP står for Helsefremmende OPPvekst og er et tverrfaglig samarbeid, som har fokus på sunn livstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. Vi jobber derfor for at alle barn i HOPP- barnehagene skal ha et variert og sunt kosthold og minimum 60 minutter organisert fysisk aktivitet daglig. Alle anbefalinger innen kosthold og fysisk aktivitet følger helsedirektorates retningslinjer. 

 

I barnehagens HOPP - team inngår klinisk ernæringsfysiologi, fyseoterapeaut, helsesøster, HOPP - koordinator og HOPP- kontakt. Klinisk ernæringsfysiologi har bl.a. til oppgave å kvalitetssikre innkjøpslister, utføre ernæringsaktiviteter med barna og undervise personale og foreldre. HOPP- koordinator i barnehagen skal være en pådriver for at alle barna får variert erfarinig med fysisk aktivitet som fremmer bevegelsesglede og mestring. For å lykkes med dette vil ansatte i barnehagen gjennomføre et aktivtetslederkurs, hvor det blir lagt vekt på inkulderende aktiviteter og inspirasjon til hverdagsaktivtet. I HOPP- barnehagene får barna derfor en aktiv barnehagehverdag med god sunn mat. Dette ansees som en viktig investering for fremtiden, da gode vaner fra ung alder følger livet ut.

Kun det beste er godt nok for barna våre. Derfor tar HOPbarnas helse på alvor!

Her kan du lese mer om HOPP :)