Handlingsplan mot mobbing!

Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert!

Barnehagen skal være en helsefremmende og forebyggende arena. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Inkludering i fellesskap og lek styrker barns sosiale og personlige utvikling. Gjennom samhandling lærer barn sosial kompetanse, som er viktig for å forebygge og stoppe mobbing. 

En liten film om mobbing: 

Voksne skaper vennskap

 

Fræna kommune har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Les handlingplanen her