Årsplan

Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold: «Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.»

Vi tar med oss velvalgte ord fra Kari Pape, og hun sier noe om hva som er viktig med en årsplan: 

  • Planen skal fortelle noe om hvem vi er og hva vi synes er viktig, si noe om vår identitet 
  • Fungere som et arbeidsredskap for alle som jobber i barnehagen
  • Planen skal hjelpe oss som jobber i barnehagen til å finne en retning i arbeidet og det vi har klare målsettinger å strekke oss etter 
  • Planen skal hjelpe oss å gjøre de riktige prioriteringer i arbeidet
  • Planen skal gi informasjon til dem som måtte ønske å vite noe om hvem vi er og hva vi vektlegger i denne barnehagen

Her er vår Årsplan 2018-2019