Hvorfor velge Haugtussa Barnehage

Som barn i Haugtussa barnehage får du: 

 • Møte hyggelige fjes om morgenen
 • Møte voksne som ser akkurat deg, med dine behov og forutsetninger 
 • Få en hverdag fylt med humor og spennende lek 
 • møte omsorgsfulle, engasjerte og aktive voksne 
 • Oppleve livsglede og mestringsfølelse
 • Møte anerkjennende voksne som ser deg
 • Være mye ute hele året
 • Oppleve et fellesskap og få gode venner 
 • Møte tydelige voksne og trygge rammer 
 • Få fysiske utfordringer og erfaringer med friluftsliv
 • Bli kjent med sang og musikk 

 

Som foreldre i Haugtussa barnehage får du en barnehage som: 

 • Gir deg trygghetsfølelse når du leverer barnet ditt
 • Gir deg et nært og åpent samarbeid med tett oppfølging av barnet
 • Gir deg muligheten til å påvirke hverdagen til ditt barn
 • Gir deg mulighet til å være en del av et fellesskap
 • Gir og forventer god informasjonsflyt i hverdagen
 • Har engasjerte voksne som gjerne vil hjelpe i vanskelige situasjoner
 • Har voksne som er gode veiledere for barnet ditt 
 • Et personale med pedagogisk kompetanse i alle lederstillinger 
 • Et personale med mange fagarbeidere og mye erfaring 

 

Som ansatt i Haugtussa barnehage får du: 

 • Ett godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fagelige utfordringer og kompetanseheving 
 • Anerkjennelse for jobben du gjør 
 • En meningsfull og variert hverdag sammen med barna
 • Muligheten til å være en betydningsfull voksen for barn
 • Ett sosialt arbeidsmiljø
 • Samhold og samarbeid på tvers av avdelinger
 • Personlig utvikling 
 • Vennskap