Redusert foreldreutbetaling

Når det gjelder reduksjoner i foreldrebetalingen for familier/foresatte med lav inntekt, er denne vedtatt at skal være maks 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Det betyr at alle med lavere inntekt enn 486 750 kr i året, vil ha rett til å betale mindre enn maksprisen. Den enkelte må søke Fræna kommune for å få dette innvilget. 

 

Søk her