Barnehagen vår

Haugtussa Barnehage ble bygget i 1987 på dugnad og ved snekkerlinja, med Torild Malmedal som initiativtaker. Barnehagen har blitt utvida i 200, 2005 og 2010. Haugtussa Barnehage består av fire avdelinger inndelt etter alder. Vi har Småtussan fra 1-2 år, Lykketrolla fra 2-3 år. Trollungan 3-4 år og Skogtrolla fra 4-6 år. Tilsammen er vi 55 barn og 15 voksne. Vi ønsker at barnehagen vår skal være en spennende og god plass for barna å komme til.

Barnehagen ligger sentralt til midt i Hauglia, med gåavstand til butikk, post, bank, skoler og bibliotek. Vi har kort veg til skog og fjell, sjø og fjære. Alt dette gir barnehagen gode muligheter til å benytte nærmiljøet i det daglige, som igjen gir barna mange muligheter for allsidige opplevelser og erfaringer.

Med rammeplanen og fokusområdene som grunnmuren i barnehagearbeidet, ønsker vi å tilrettelegge for at barna våre får et utviklende og godt miljø sammen med andre barn og voksne. Barnehagelivet er starten på livet, og derfor er det viktig med trygge og gode rammer i hverdagen, og med aktive og glade voksne som gir barna den tryggheten de har behov for.

Avdelingene våre er delt inn etter alder. Barna går sammen med jevnaldrende på sin avdeling, men de har også mulighet for å treffes på tvers av avdelingene. De er gode på å "besøke" hverandre, og de treffes ute i leketida.

Huset har tre etasjer og har et bruksareal på over 400m2, med netto leke- og bruksareal på 315m2. I kjelleren har Skogtrolla sin avdeling, i første etasje er det avdeling for Småtussan, Lykketrolla og Trollongan med hver sitt inngangsparti, kjøkken, personalinngang og flere lekerom. På loftet har vi kontor, arbeidsrom, møterom, formingsrom og leke/ hvilerom. 

Utelekeplassen er stor og består av tradisjonelle uteleker og en god del natur med forskjellige vegetasjon og underlag. Den unike uteplassen gir barna muligheter for bred bevegelseserfaring, og de har mulighet for å følge med årstidene på nært hold. Vi har også ei hytte på uteområdet, med mulighet for å kose oss med et deilig måltid med varme fra ovnen. Her kan vi også tilrettelegge for formingsaktiviteter, eventyrstund og hvile.