Avdelingene våre

Her kan du lese litt om hver avdeling.

SMÅTUSSA

Småtussa er en småbarnsavdeling med barn fra 0 - 2 år. Barnegruppa i år består av åtte barn som er født i 2016 og fem barn som er født i 2016, og vi er fire voksne. 

Trygghet, omsorg og lek er viktige faktorer for trivselen til de små, og det er vi voksne som har ansvar for at alle opplever at de blir inkludert og ivaretatt i hverdagen. På vår avdeling er vi opptatt av å være nære, varme og tilgjengelige voksne som er engasjerende og stimulerende å være sammen med.

Vi vet at kombinasjonen av å være en trygg base når barna trenger det og å kunne stimulere barnas selvstendighet og nysgjerrighet i situasjoner hvor barna ønsker det, er svært viktig for de minste. 

 

http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/

 

LYKKETROLLA

På Lykketrolla er vi 14 barn på 2-3år og 4 voksne 

Dette er også ei småbarnsavdeling der noen nye barn begynner sin barnehagehverdag i tillegg til de som flytter over fra Småtussan. På denne avdelingen har de voksne fokus på å ta barnas utgangspunkt. De skal kunne medvikre til at deres hverdag blir en god opplevelse i samsvar med alle andre. 

Leken tar utgangspunkt i hva barna liker , og de voksne har ansvaret for at alle opplever inkludering. Språkutvikling og sosialt samspill er viktig, og de voksne skal være gode rollemodeller og veiledere i løpet av barnehagedagen. 

I tillegg til lek , skal barna få erfaringer innenfor blant annet forming, uteaktiviteter, sanseopplevelser og praktiske gjøremål. 

 

TROLLONGAN

På Trollongane går de barna som ikke er på småbarns-gruppe lenger. Vårt fokus er tilstedeværende og lekende voksne. 

På avdelingen Trollongan er det 15 barn i alderen 3 - 4 år. Vi jobber for å bruke rommet etter barnets premisser, og for å inspirere barna til allsidig lek og aktivitet. Tilstedeværendre og lekende voksne er svært viktig for oss, da vårt ansvar er at alle føler seg inkludert, trives i gruppen og lærer gjennom lek. 

Vi går på tur en dag i uken, da vi synes det er viktig at barna blir kjent med nærområdet, og naturen omkring oss, samt at turene gir barna felles erfaringer. Noen dager deles avdelingen i mindre grupper for aktiviteter som tur, lek, rollek, dramatisering, forming, konsturksjonslek, prosjektarbeid, eventyrstund eller høytlesning. 

Trollongan har fast utelek fra 12.00 - 14.00, og sommerhalvåret er vi ofte mer ute og leker eller utforsker hva årstiden kan tilby.

 

SKOGTROLLA

På Skogtrolla er vi 18 barn og 4 voksne. Vi er glade i å være ute, og gleder oss til mange fine opplevleser i året som kommer. 

I skog og mark er det godt å være både for små og store. Å være Skogrtoll betyr at vi vil være på tur i nærmiljøet rundt barnehagen til alle årstider. Naturen gir barn og voksne gode sanseopplevleser. Vi går på oppdagelsesferd, leker oss med det naturen har å by på, utforsker dyrelivet, forteller eventyr, synger sanger, lager god mat på bål, går på ski, aker på akebrett, plukker bær, leser i bøker og leker oss. Ved å kjenne på kroppen hvordan det er å være på tur, bli kjent med oss selv og hverandre, lærer om været og de ulike årstidene, og vi får mange god minner om turopplevesene. Vi voksne vil legge til rette for mange fine turer, og vi ønsker at barna skal oppleve glede ved det å ferdes ute i naturen til alle årstider. Ved å bli glad i naturen tar vi også vare på den. 

Turmål vi kan velge mellom: Lavvo'n, fjæra, Trollskogen, friidrettsbanen, Frænatun, klatreskogen, apekattskogen, akebakken, Haukåssætra, Trolltoppen, biblioteket, barneskolen, grusbanen, Dalelia etc.