Uteliv og fysisk aktivitet.

Alle avdelingene hos oss er mye ute og barn fra to år har faste tur-dager. Vi har satt opp en gapa-huk i barnehagen som vil skjerme mot vind og regn og gi de yngste barna mulighet til å få servert mat ute. Håper den vil gi oss mulighet til å drive med forskjellig tema/prosjekt-arbeid til alle årstider.

I Haugtussa setter vi barnas beste i fokus og vi tror at å få leke i uterommet har mye å si for barns helhetlige utvikling. I vår barnehage er uteliv et satsingsområde som går gjennom alle åra de har i barnehagen, fra ett år til de går ut som fem-åringer. For ett-åringen er det å bli trygg på og lære seg å mestre deler av uteområdet det viktigste. Det handler også om å venne seg til å være ute i all slags vær. Når barna blir to år skal de lære seg å bevege seg fritt på hele lekeplassen, gå på tur og bli kjent med barnehagens nærmiljø. To-åringen skal få erfaring med gleden av å være i skogen og hva den har å tilby av undring og lekemuligheter. Når barna blir tre år har vi mer fokus på selvstendighet i påkledning og i å bevege seg i ulendt terreng for å få god balanse. For fire-åringen er det å være i uterommet noe barna kjenner godt og fokuset blir mer på selvstendighet, mestringsfølelse og vennskaps-relasjoner i gruppa. Når barna blir fem –åringer lærer de fortsatt nye ting, men også det å perfeksjonere ferdigheter de allerede har tilegnet seg. Ferdigheter både på det relasjonelle i forhold til vennskap og selvbilde, men også i forhold til motorikk og mestringsfølelse.