Satsningsområder for Haugtussa barnehage

Vi i barnehagen har valgt oss ut noen tema og satsningsområder vi ønsker å jobbe mye med dette barnehageåret.

Sosial kompetanse

"Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Vi ønsker å utvikle et anerkjennende miljø i barnehagen og bygge gode relasjoner".

"Vi ønsker å styrke barnas selvtillit og selvstendighet. Barna skal lære å uttrykke egne følelser, og å vise omtanke for andre"

Lek og vennskap.

"Vennskap og fellesskap er de viktigste skapene i barns liv" sier Terje Melaas. Han mener at leken bør være magisk. Det viktigste er at barna har det gøy og at leken er meningsfylt. Gjennom leken får de erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi, og det gir mulighet for å praktisere sosiale ferdigheter på en ufarlig måte. Den sosiale kompetansen utvikles når barn forhandler med hverandre i trygge omgivelser. Da må barn få leke lenge og få muligheten til å knytte vennskap.

For at omgivelsene skal være trygge må de voksne må være tilgjengelig - være deltagende og forebygge konflikter. Vi skal være tydelige voksne som reflekterer i denne viktige læreprosessen, og støtte barn på å få til mer og hvordan det skal gjøres. Ros og konstruktive tilbakemeldinger vil da styrke barnets selvbilde, mestring, selvfølelse og sosial kompetanse på ferden fremover i livet.

Leken har dermed en egenverdi, og læringen skjer når barna glemmer seg selv i leken. Da vil barn på sikt forstå mer om seg selv, om hva de får til og ikke, om hva som skal til for å få til lek og hvordan lek fungerer.

"La mæ klar det sjøl" - når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd.

Gjennom arbeidet med å forebygge belastningsskader hos de ansatte har vi tenkt å fokusere på hvordan vi utfører arbeidet i hverdagen. Vår IA- kontakt i NAV har lagt frem et prosjekt fra Trondheim kommune som vi vil bruke som motivasjon. Vi har også tidligere hørt om "innlært hjelpesløshet" som kan forekomme hos noen barn. Dette vil vi gjøre noe med og ønsker å involvere foreldre, slik at vi alle blir bevisste på dette. 

Ved å sette fokus på barnas motoriske utvikling og la dem utføre flest mulig oppgaver selv, i stedetfor å hjelpe dem så mye som vi gjerne gjør, oppstår en vinn-vinn situasjon: VI STYRKER BARNAS UTVIKLING og VI FREMMER VÅR EGEN HELSE.

Vi må tenke at alle hverdagens gjøremål er gode pedagogiske situasjoner. Vi skal tenke at barn må delta mest mulig i alle situasjoner og dermed lære å klare sjøl.Dette gir stor glede og entusiasme og en bedre hverdag for barn.

Den langsiktige gevinsten er at vi voksne ikke slites ut, men får bedre helse. De selvhjulpne barna blir til initiativrike barn med større selvtillit.

Vi gleder oss til å presentere dette arbeidet for foreldrene.

 

 Lek og vennskap