Rammeplan for barnehager

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i § 2 i barnehageloven fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

 

Her kan du lese den nye Rammeplan for barnehager (ny Rammeplan gjeldende fra 01.08.17)