Et barn, to hjem

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen

 

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig for ansatte å vite hvordan de skal forholde seg til foreldre som ikke bor sammen. Dette er et veiledningshefte som skal sikre at barnehagen har kunnskap om innholdet i begrepene foreldreansvar, fast bosted, og samværsavtale. Denne kunnskapen skal til for at barnehagen skal kunne oppfylle sin informasjons-, veilednings- og taushetsplikt i forhold til skilte foreldre. 

 

 

 NÅR FORELDRE IKKE BOR SAMMEN