Forsikring og ansvar

Barnet er forsikret gjennom barnehagen.

Vi har vår forsikring gjennom PBL- private barnehagers landsforbund og forsikringen gjelder hele døgnet. Personalet har ansvar for barna i den tida de er innenfor barnehagens område og ved utflukter i barnehagens regi. Bringing og henting er foreldrene sitt ansvar. Den som følger/henter barnet, må ikke forlate barnehagen før han har vært i kontakt med en av de voksne som jobber i barenhagen. Vi ønsker at foreldrene krysser barnet inn og ut på listene som henger i garderobene. Hvis noen andre enn foreldrene skal hente barnet, MÅ vi får beskjed om dette. Beskjeder til barnehagen skal gis av foreldrene.