Skal du søke barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass i Fræna kommune er 15. februar. Hovedopptaket foregår felles for alle barnehagen.