Våre HOPP-kontakter

Vi er så heldige å ha to HOPP- kontakter i barnehagen vår. Det er Lena som er HOPP-kontakt for de eldste barna i barnehagen og Trine som er for de minste barna.

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90% av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen. Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etablering av gode matvaner. 

i 2014 lansert Helsedirektoratet nye anbefalinger fr fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide, kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydligee enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Fræna kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig. 

Det vil komme enda mer informasjon om HOPP til høsten, så følg med :)